Dokumenta
- Punomoćje za glasanje na skupštini akcionara , (0.03 MB)
- Bitan događaj , (0.03 MB)
- Punomoćje za akcionare za skupštinu 2010. , (0.03 MB)
- Poziv za skupštinu akcionara 2010. , (0.03 MB)
- Izveštaj sa Skupštine 21.06.2010. , (0.03 MB)
- Izjava o poslovanju za drugo polugodiste 2010. , (0.03 MB)
- Izjava o šestomesečnom planu poslovanja a.d. "Putevi" Požega za prvo polugodište 2011. , (0.03 MB)
- Poziv za Skupštinu akcionara , (0.03 MB)
- Punomoćje za akcionare za Skupštinu zakazanu za 21.06.2011. , (0.03 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2012. , (0.04 MB)
- Obrazac za glasanje akcionara u odsustvu na skupštini akcionara zakazanoj za 12.06.2012. , (0.03 MB)
- Zapisnik i odluke sa sednice Upravnog odbora od 26.04.2012.god. , (0.08 MB)
- Izveštaj o poslovanju u 2011. godini , (7.03 MB)
- Zapisnik i odluke sa Skupštine Društva od 12.06.2012.god. , (0.09 MB)
- Izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora za 2012. godinu. , (3.05 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2013.god. , (0.04 MB)
- Zapisnik i odluke sa redovne - godišnje Skupštine AD "Putevi" Požega od 17.06.2013.god. , (0.07 MB)
- Poziv za skupštinu Društva 2014. , (0.04 MB)
- Zapisnik sa Skupštine Društva 17.06.2014. , (0.19 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2015 , (0.04 MB)
- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014 godinu , (3.18 MB)
- Zapisnik i odluke sa redovne skupštine a.d. "Putevi" Požega održane dana 18.06.2015. god. , (2.02 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva- 05.2016 , (1.35 MB)
- Zapisnik sa Skupštine Društva održane 23.06.2016 , (0.06 MB)
- Finansijski izvestaj za 2016.godinu , (7.21 MB)
- Napomene uz FI za 2016.god , (2.47 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2016 , (2.49 MB)
- Zapisnik i odluke sa redovne Skupštine Društva 23.06.2017. , (1.12 MB)
- Finansijski izveštaj za 2017 , (7.57 MB)
- Napomene uz finansijski izveštaj 2017 , (0.52 MB)
- Godišnji izveštaj o poslovanju 2017 , (3.73 MB)
- Poziv za Skupstinu Drustva 2017 , (4.3 MB)
- Zapisnik i odluke sa Skupstine Drustva od 27.06.2018.godine , (1.53 MB)
- Чланови Надзорног Одбора Пожега , (0.1 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2018 , (3.46 MB)
- Zapisnik i odluke sa Skupstine Drustva od 21.06.2019.god. , (1.02 MB)
- , (0 MB)
- www.putevipozega.com , (0.66 MB)
- ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2020 , (1.03 MB)
- poziv za skupštinu društva 2021 , (0 MB)
- formular za glasanje akcionara u odsustvu , (0.02 MB)
- PUNOMOĆJE ZA GLASANJE , (0.02 MB)
- , (0.02 MB)
- ZAPISNIK SA SKUPŠTINE , (0.26 MB)
- , (6.01 MB)
- POZIV ZA SKUPŠTINU 2022 , (0.13 MB)
- ZAPISNIK I ODLUKE SA SKUPŠTINE DRUŠTVA 2022 , (1.16 MB)
- POZIV ZA SKUPŠTINU 2023 , (0 MB)
- ZAPISNIK SKUPŠTINE 2023 , (0 MB)
- INFORMATOR 2023 , (0 MB)
- , (0.73 MB)
- , (0 MB)