Warning: filesize(): stat failed for pdf/Bilansi 09.pdf in /home/putevipo/public_html/include/setup.php on line 84 Warning: filesize(): stat failed for pdf/Revizija 2009.pdf in /home/putevipo/public_html/include/setup.php on line 84 Putevi Požega - Dokumenta
Dokumenta
- Izjava o poslovanju za prvo polugodište 2009. godine , (0.03 MB)
- Punomoćje za glasanje na skupštini akcionara , (0.03 MB)
- Bitan događaj , (0.03 MB)
- Punomoćje za akcionare za skupštinu 2010. , (0.03 MB)
- Poziv za skupštinu akcionara 2010. , (0.03 MB)
- Izveštaj sa Skupštine 21.06.2010. , (0.03 MB)
- Izvod iz finansijskih izveštaja 2009. , (0.17 MB)
- Bilansi 2009. , (0 MB)
- Revizija 2009. , (0 MB)
- Godisnji izvestaj o poslovanju 2009. , (0.2 MB)
- Izjava o poslovanju za drugo polugodiste 2010. , (0.03 MB)
- Izjava o šestomesečnom planu poslovanja a.d. "Putevi" Požega za prvo polugodište 2011. , (0.03 MB)
- Poziv za Skupštinu akcionara , (0.03 MB)
- Punomoćje za akcionare za Skupštinu zakazanu za 21.06.2011. , (0.03 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2012. , (0.04 MB)
- Obrazac za glasanje akcionara u odsustvu na skupštini akcionara zakazanoj za 12.06.2012. , (0.03 MB)
- Zapisnik i odluke sa sednice Upravnog odbora od 26.04.2012.god. , (0.08 MB)
- Izveštaj o poslovanju u 2011. godini , (7.03 MB)
- Zapisnik i odluke sa Skupštine Društva od 12.06.2012.god. , (0.09 MB)
- Izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora za 2012. godinu. , (3.05 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2013.god. , (0.04 MB)
- Zapisnik i odluke sa redovne - godišnje Skupštine AD "Putevi" Požega od 17.06.2013.god. , (0.07 MB)
- Poziv za skupštinu Društva 2014. , (0.04 MB)
- Zapisnik sa Skupštine Društva 17.06.2014. , (0.19 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2015 , (0.04 MB)
- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014 godinu , (3.18 MB)
- Zapisnik i odluke sa redovne skupštine a.d. "Putevi" Požega održane dana 18.06.2015. god. , (2.02 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva- 05.2016 , (1.35 MB)
- Zapisnik sa Skupštine Društva održane 23.06.2016 , (0.06 MB)
- Finansijski izvestaj za 2016.godinu , (7.21 MB)
- Napomene uz FI za 2016.god , (2.47 MB)
- Poziv za Skupštinu Društva 2016 , (2.49 MB)
- Zapisnik i odluke sa redovne Skupštine Društva 23.06.2017. , (1.12 MB)