O nama

Direktor: Bojović Branko, dipl. inž. geodezije

Adresa: Кnjaza Miloša 76, Požega

Telefon/fax: (031) 816-355

Matični broj: 06991840

Šifra delatnosti: 45230

PIB: 101002546ž

Brojevi tekućih računa:

  • Banca Intesa: 160-177689-24
  • UniCredit banka: 170-0030008566-04
  • Raiffeisen banka: 265-3410310000236-13
  • Komercijalna banka: 205-98707-11
  • Alpha banka: 180-5021210005959-04
  • Universal banka: 290-1567-98
  • AIK banka: 105-35178-31